The best TV series apartments (Najlepšie seriálové byty) PART 1.

15:26 Unknown 1 Comments

1) New Girl
Although this TV series isn´t as much popular in Slovakia, at least the apartment where the main story takes place is worth mentioning. This loft is full of crazy and open-minded, young people (Jess, Nick, Coach, Winston and Schmidt). Interior resembles their characters perfectly. Bicycle on the wall, colourful dining chairs and patterns combined with basic natural colors. This is NG´s apartment. 

Tento seriál nie je v našich končinách veľmi známy. Napriek tomu stojí za povšimnutie minimálne byt, kde sa celý príbeh odohráva. Loft je plný šialených, liberálnych, mladých ľudí (Jess, Nick, Coach, Winston a Schmidt). Interiér absolútne odráža charakter hlavných postáv. Všimnite si bycikel na stene, pestrofarebné stoličky a vzory kombinované s jednoduchým základom.  

2) Friends (Priatelia)
Iconic TV series Friends had several places where Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey and Ross used to meet. One of them was Monica´ s apartment. Do you still remember lilac walls and bright blue kitchen? There was something very cozy and warm in it. 

V ikonickom seriáli sa priatelia stretávali na viacerých miestach. Jedným z nich bol Monikin byt. Pamätáte si ešte fialové steny a výrazne modrú kuchyňu? Vládla tam vždy útulná atmosféra, ktorú nepochybne vytvárali aj hlavní protagonisti: Monika, Rachel, Chandler, Joey a Ross. 

3) How I met your mother (Ako som spoznal vašu matku)
Notoric in-lover Ted had his little apartment in New York furnished in red. Sometimes a telephone cell appeared right in the middle of the living room. Sometimes dusty piano next to the fireplace came to life. On the whole, his neighbours couldn´t complain at boredom at all. Robin, Barney, Lili and Marshall were always around to make some mess.

Večne zamilovaný Ted mal svoj bytík v New Yorku zariadený prevažne v červenej farbe. Občas sa uprostred obývačky objavila telefónna búdka, občas niekto oprášil klavír, čo stál pri krbe. Každopádne sa jeho susedia nenudili. Spoločnosť mu robili Robin, Barney, Lili a Marshall. 


1 komentárov:

Behind loft´s door (Za dverami loftov)

15:39 Unknown 9 Comments
Zdroj fotografií: www.loft-addict.com

Not only platic bottles and old magazines can be recycled, but also the whole buildings. Lofts were often old warehouses and fabrics, which got bankrupted after technology development and many financial crisis. Abandoned brick walls and large windows waited for a new renter for ages. The craddle of this trend is rushy New York, where the first lofts appeared in 90´s of twentieth century. The first who decided to move in were artists and fashion addicts. They changed huge fabrics into apartments, galleries and bars. 
Their begginings as factories can tell you a lot about the appearance and interior. Technical side of the buildings are often fully remained. Even inside you can see bare walls, bearers and columns. For someone this is completely unimaginable by something he or she should call home. For other it´s all about fascinating details, which give the apartment originality. Spaces tend to be opened, so it can happen really easily, that owners have living room on two floors.

Heating is one of the most significant issues by lofts. Giving the proper heat to those large open spaces is much more difficult than it would be with more smaller rooms. Secondly, the prices for the properties are higher. But thridly, the main issue here in Slovakia stays almost absolute inacessibility.
WHAT ABOUT YOU? WOULD MOVE IN?


Recyklovať sa nedajú len plastové fľaše a staré magazíny, ale aj celé budovy. Lofty boli často veľkými priemyselnými fabrikami, ktoré nástupom technológií a finančných kríz skrachovali. Opustené tehlové múry a veľké okná roky čakali na nových nájomníkov. Kolískou tohto trendu je rušný New York, kde sa prvé lofty objavili zhruba v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Do tovární sa ako prví nasťahovali umelci a módni maniaci. Premenili obrovské priestory na byty, galérie, či bary. 

Už ich samotný vznik vypovedá veľa o celkovom vzhľade a interiéri. Technická stránka budov je častokrát úplne zachovalá. Aj vo vnútri možno vidieť holé tehlové steny bez omietky, nosné trámy či stĺpy. Pre niekoho je to nepredstaviteľná súčasť toho, čo by mal nazývať svojím domovom. Pre iného sú to fascinujúce detaily, ktoré dodávajú bytu originálny ráz. Priestory bývajú otvorené, a tak sa môže stať, že majú domáci obývačku cez dve poschodia.

Medzi hlavné nedostatky patrí náročné vykurovanie. Vyhriať veľký otvorený priestor je výrazne náročnejšie ako v prípade viacerých menších a uzavretých. Ďalej sú to ceny za nehnuteľnosť a na Slovensku je hlavným problémom takmer absolútna nedostupnosť. Je ich stále veľmi málo, ale je to pochopiteľné. Dopyt ešte stále nie je dosť vysoký na to, aby developeri masovo investovali do rekonštrukcie takýchto budov.

A ČO VY? NASŤAHOVALI BY STE SA? 


Gabriel


9 komentárov:

Inspiration no.2

09:17 Unknown 7 Comments


A strong evidence, that interesting projects are made not solely in the heads of American and West-european architects, is also Ofis Arhitekti from Slovenia. We got instantly amazed by project of traditional  Slovenia-Alpine hut. It is located in Horna Fuzina. When you look at the hut it truly fits into the surrounding of the village. However, differently from old huts this one is energy-saving with large windows with solar system and a good isolation. One of the requirements was to preserve original construction. Architects decided to use materials from the close nature, such as wood and rocks. The family, which lives in it, can enjoy really close touch with the nature of national park Triglav every day.

Dôkazom toho, že zaujímavé projekty sa nerodia len v hlavách amerických, alebo západoeurópskych architektov, sú aj Ofis Arhitekti zo Slovinska. Najviac nás zaujal projekt horskej chaty v tradičnom, slovinsko-alpskom štýle. Chata v Hornej Fuzine naozaj dokonale korešponduje so svojim okolím a staršími domami. Narozdiel od nich však svojim majiteľom pomáha šetriť energiu pomocou veľkých okien so solárnym systémom aj dobrou izoláciou. Jednou z požiadaviek pri dostavbe tohto energeticky úsporného domu bolo úplne zachovať pôvodnú konštrukciu. Zároveň boli použité materiály (kameň, drevo) z blízkeho okolia. Rodinka bývajúca v tejto chate pripomínajúcej rodinný dom si môže každý deň užívať skutočnú blízkosť nedotknutej prírody Národného Parku Triglav.


7 komentárov:

Natural swimming pool (prírodný bazén)

23:23 Unknown 2 Comments


Pools want to be trendy too. One of the freshest news is natural swimming pool. In consists of two parts, in shallow live plants, which filtrate the water, in deeper you can swim all day and night. It is not just about esthetical feature, but also function. The water is significantly clearer, because no chemicals can be used. Great thing for all people suffering from allergy and sensitive skin, who should avoid classic swimming pools. With economical choose of cheaper plants, the maintenance of the pool is easier and request less of your time. Water in the pool has to be changed after five years. 


Aj bazény majú svoje trendy. Jedným z nich je aj prírodný eko-bazén. Skladá sa z dvoch častí, v plytkej sa nachádzajú rastliny, ktoré slúžia na filtráciu vody a v hlbokej sa môžete do sýtosti vykúpať. Nejde len o estetickú stránku, ale najmä funkčnú. Voda v nich je čistejšia, pretože sa nepoužívajú žiadne chemikálie. Hotový raj na zemi pre všetkých alergikov a ľudí s citlivou pokožkou, ktorí sa musia kúpaliskám oblúkom vyhýbať. Ekonomickým výberom lacnejších rastlín je celková údržba podstatne ľahšia aj časovo menej náročná. Voda v bazéne sa vymieňa len raz za päť rokov. 

Gabriel

PS: Ak nás chcete sledovať aj na facebooku, môžete tak urobiť TU!!!
zdroje foto: livenedup.com, onekindesign.com, plantnj.com, nautilusaquarium.com2 komentárov:

DYI project no. 1

16:06 Unknown 1 Comments

This project is a matter of heart. I was doing it for Gabriel as a gift to our first anniversary. I wanted it to be completely unique and special. After some hours spent in hobby shop I came home with one wooden money-box. To create the final house I needed: 
1. orange and brown silk paper
2. semi-liquid glue 
3. glue gun (not neccessary)
4. poster colours (I thing also temperas could work)
5. black felt-pen (centrofix)
6. green fluffy string to create grass
7. dog and flowers stickers
8. a small piece of cardboard
9. hairspray
Firstly, I gathered all enthusiasm I had. As I am not so well-skilled creator I had some concerns. I started with cutting the orange paper into house´s shape. Then I put the glue on the wooden surface. You have to be very careful, because silk paper can be torn very easily. After creating the facade I continued with the roof. For making authentic imbricate effect, cut the brown paper on small rectangles and fix it with the hairspray. When all bricks were glued to the wooden roof, I used a hairspray. Maybe it sounds weird, but it really works. With black centrofix I painted the facade. Window was made of small piece of cardboard and our photo. For making our little home more realistic, I added some stickers and green fluffy string around. You can use glue gun or standard glue to fix it. A final touch did poster colours, which covered all ugly places on the roof and window. What do you think? Is it worth all the perspiration :) ? 

Tento projekt je srdcovou záležitosťou. Robila som to pre Gabiho ako darček na naše prvé výročie. Chcela som niečo maximálne originálne, čo nemožno nájsť na pulte v predajni. Veľmi dlho som blúdila v obchode Da Vinci, kým som neuvidela malú drevenú pokladničku. Pre konečnú podobu domčeka som potrebovala:
1. oranžový a hnedý hodvábny papier
2. polotekuté lepidlo (v tyčinke, alebo to biele, tekutejšie)
3. lepiacu pištoľ (nie je to nutnosť)
4. plagátové farby (ale asi sa to dá aj s temperami, nemám to však vyskúšané)
5. čiernu centrofixu
6. zelenú chlpatú šnúrku na trávu
7. nálepky psov a kvetín 
8. kúsok kartónu
9. lak na vlasy
Najprv som sa ozbrojila obrovskou dávkou entuziazmu. Moje mechanické zručnosti sú...chirurg zo mňa skrátka nebude. Ruky sa mi triasli nadšením aj nervozitou. Začala som vystrihovaním oranžového hodvábneho papieru do tvaru domu. Potom som natrela drevenú plochu lepidlom. Pozor na papier, dosť sa trhá, keď sa namočí. Aj preto odporúčam polotekuté lepidlo. Potom, čo dostal domček oranžový základ, som sa pustila do strechy. Pre vytvorenie škridľového efektu nastrihajte hnedý hodvábny papier na štvorčeky, prilepte ich lepidlom ku streche a nakoniec zafixujte lakom na vlasy. Nebojte sa toho nastriekať viac, aj keď to možno znie zvláštne :) S čiernou centrofixou som namaľovala tehly. Okno bolo vyrobené z kúska kartónu a našej fotografie, ktorú som vlepila do vnútra. Chcela som, aby bola pokladnička čo najrealistickejšia a veselá. Preto som nalepila ku domu veľkého bernardína a do záhradky som "posadila" všetky druhy kvetov. Zelená šnúrka plní funkciu trávniku. Prilepila som ju lepiacou pištoľou, rovnako ako aj okno. Nakoniec som plagátovými farbami zamaľovala "škaredé" miesta na streche a fasáde. Ako sa vám páči náš malý dom :) ?

1 komentárov:

Sunday Moodboard no.1

03:15 Unknown 1 Comments

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.”  (Oscar Wilde)

1 komentárov:

International Passive House Days

10:45 Unknown 0 Comments


International Passive House Days are ending tommorow. As we live in Bratislava (Slovakia), we took a quick journey to the small village Jarovce. IEPD (Institute for energetically passive houses) organised here a visit of one family house. Hosts were really nice and willing to explain everything about energy saving and living in this type of house. On the photo you can see solar panels built into the facade. If you still want to attend, you can register at the page: http://dpd.iepd.sk/

Medzinárodné dni pasívnych domov sa zajtra končia. Žijeme v Bratislave, takže sme si urobili výlet do blízkych Jaroviec, kde IEPD (Inštitút pre energeticky pasívne domy) usporiadal návštevu jedného rodinného domu. Domáci boli naozaj veľmi milí mladí ľudia, ktorí boli ochotní vysvetliť všetko ohľadom fungovania domu, úspory energie a o tom, ako sa v takomto dome žije. Na fotografii môžete vidieť solárne panely zabudované do  fasády domu. IEPD organizuje prehliadky domov po celom Slovensku. Ak sa chcete ešte registrovať, urobte tak tu:  http://dpd.iepd.sk/

photo source: IEPD
zdroj fotografie: IEPD

0 komentárov:

Ratio Eight

02:42 Unknown 4 Comments

Creating the whole new concept of regural drip coffee maker is not easy at all. Nevertheless it wasn´t impossible for Mark Helleweg from Clive Coffee (Oregon, USA). Ratio Eight maintain the right temperature (around 200C) throughout the whole brewing process a automatically sets time appropriate for the amount of water, which was poured inside. No complicated settings panel - one button is enough. The concept is based in simplicity and efficiency. And we have to admit, that it turned out well.

Vymyslieť nový koncept obyčajného kávovaru nie je také jednoduché a predsa sa to podarilo. Stvoril ho Mark Hellweg pre značku Clive Coffee (Oregon, USA). Ratio Eight udržuje stálu teplotu počas prípravy a čas sa automaticky nastaví podľa toho, koľko vody do stroja nalejete. Žiaden komplikovaný ovládací panel - jedno tlačidlo a dosť. Celý koncept je založený na jednoduchosti a efektívnosti. A musíme uznať, že sa podaril. 

4 komentárov:

Geometry is coming

10:53 Unknown 2 Comments
What have fashion and interior design trends in common this season? That´s right! It´s geometry. Encourage yourself into bright colours and eye-catching patterns. One piece is enough. One outstanding wall combined with furniture of neutral colour, or reversaly, is the right key.
Čo majú túto sezónu spoločné móda a trendy v interiérovom dizajne? Správne! Je to geometria. Odvážte sa a stavte na výrazné farby a vzory. Jeden kúsok a dosť. Jedna tapeta kombinovaná s neutrálnym nábytkom a naopak. Kľúč k úspechu je v rovnováhe.

2 komentárov:

Inspiration no.1

04:14 Unknown 0 Comments

shipping container/alternative house/interior/home


shipping container/alternative house/exterior

Container houses. For some it may be insanity, for other an original place for living. This cozy and cheap masterpiece is from Poteet Architects (San Antonio) and I simply love love love the blue color and large windows :)
Kontajnerové domy. Pre niekoho to môže byť bláznivý nápad, pre iného originálne miesto na bývanie. Toto útulné a lacné majstrovské dielo je od Poteet Architects (San Antonio) a ja jednoducho milujem miluje milujem tú modrú a veľké okná :

photo source: tinyhouses.com

0 komentárov:

Personal introduction

03:45 Unknown 0 Comments

Hi there guys! In this cathegory I  am going to put everything what deals with my personal life and is worth mentioning. 
Firstly, I am going to tell you something about me. 

1) My real name is Veronika, but my nick name is Nika. Name of the brand Paganicca constist from three words: pallette, Gabriel and Nicca. 

2) I am 20 years old and currently I am studying journalism in Slovakia. 

3) With my partner (Gabriel or simply Gabi) we are both ginger. 

4) I have one other blog (www.jollyandrouge.com) in slovak language. 

5) I am keen on wooden houses, passive houses and healthy, active lifestyle. 

6) I am addicted to green tea. One cup is a part of my daily routine many years. 

7) Someone might say I am hyperactive, but I just really hate doing nothing for more than one hour.

So that´s it for the beginnig :-) Hopefully you enjoy my blog and come back again! 

Csu csu! 

0 komentárov: