Elektrárňa Piešťany, veľký nápad v malom meste (Electric power plant in Piestany, a great idea in a small town)

07:07 Unknown 1 Comments

We are used to great stuff happening in big cities. Metropoles are naturally full of people bringing new ideas and innovations. When you take a look at small slovakian towns, you can see the leftovers of communism and agriculture very clearly. Its pace is significantly slowen. Youngsters tend to leave it for work, studies, or simply "better life". 
The more you see this conditions, the more it surprises you, when you find something truly creative happening here. The project "Elektrárňa" is something that people living in Piešťany can be proud of. An old building near the railway station was overlooked for a long time. In 26th of April 2012 the whole new history was about to be written. Ing arch. Michal Ganobjak and Ing. arch. Vladimír Hain, in cooperation with  ADOM M Studio made a great deal of work. Nowadays is old electric power plant used as a museum, ehibition place and place for social and cultural meetings. What´s up right now? You can find out HERE on their facebook fanpage. 

Sme zvyknutí na to, že vo veľkomestách sa stavajú veľké veci. Metropoly sú celkom prirodzene plné ľudí s nápadmi a inováciami. Keď sa človek pozrie na menšie slovenské mestá, vidí pozostatky komunizmu a vidieka. Jeho tep je značne spomalený odlivom mladých za prácou, vzdelaním, "lepším životom". 
O to viac prekvapí, ak sa aj tu vyskytnú originálne nápady. Za projekt "Elektrárňa" sa mesto Piešťany rozhodne nemusí hanbiť. Starú schátralú budovu blízko železničnej stanice by ste si ešte prednedávnom ani nevšimli. 26. apríla 2012 sa pre ňu začala písať celkom iná história. Ing arch. Michal Ganobjak a Ing. arch. Vladimír Hain, v spolupráci s ADOM M Studio , sa s chuťou pustili do práce. Dnes bývalá elektráreň funguje ako múzeum, výstavný priestor aj miesto spoločenského a kultúrneho diania. Aká akcia sa chystá najbližšie ? To ľahko zistíte na ich facebookovej FANPAGE.

Have a nice day
Veronika

PS: For more photos, click on "Read more" button bellow

1 komentárov:

Home is where the heart is (Opinion)

09:12 Unknown 2 Comments

Hello dear readers! Today I would like to share with you just a few reflections which are closely connected to "home" as I see it. It´s been a year and half that I left the place I called home. It was warm, cozy, crowded with people who loved me and provided me full-service including doing laundry, cooking and grocery shopping. There was always someone I could talk to. Mostly, it was my dog who listened to my issues. When I look back, that twenty years of my life were pretty cool. What a pity, a man can never fully appreciate something, until it´s gone.... (FOR THE WHOLE ARTICLE CLICK ON "READ MORE")


2 komentárov:

Inspiration no.3

14:26 Unknown 1 Comments

Do you know Atelier yesss from Slovakia? It´ s full of young people who are keen on new challenges. In it´s portfolio you can find houses, flats, industrial  buildings, civil engineering works.
I´ve got instantly intrested in the project of the family house "Jurajov dvor". It is designed on several levels with using close connection to the exterior "You can step with your bare foot on the grass of the green roof or garden from almost every room", said the architect. Here you  can see the visualisation.

Poznáte Atelier yesss zo Slovenska? Je plný mladých ľudí, ktorí majú radi výzvy. Zameriavajú sa prevažne na tvorbu rodinných domov, bytových domov, zariadení prechodného ubytovania, objektov občianskej vybavenosti, inžinierskych stavieb, tvorby a realizácie interiérov. Najviac ma oslovil  projekt rodinného domu Jurajov dvor. Nie len že sa šikovne pohrali s viacerými výškovými úrovňami, zvládli aj pomerne dosť veľkú rozlohu. Najlepšie na tom je, že môžete bosou nohou stúpiť na trávu  z takmer každej izby. Aspoň tak to sľubuje architekt. 

Veronika

PS: For more photos, click on "Read more" button bellow

1 komentárov:

DYI project no.2 (wooden box)

09:52 Unknown 5 Comments

Momentálne som uprostred skúškového obdobia a nič nestíham. Napriek tomu som sa s vami chcela podeliť o jeden vianočný darček pre veľmi výnimočného človeka. Robiť ho bola radosť a napriek menším nedostatkom, bol robený s veľkou láskou :) 


5 komentárov: