The best TV series apartments (Najlepšie seriálové byty) PART 1.

15:26 Unknown 1 Comments

1) New Girl
Although this TV series isn´t as much popular in Slovakia, at least the apartment where the main story takes place is worth mentioning. This loft is full of crazy and open-minded, young people (Jess, Nick, Coach, Winston and Schmidt). Interior resembles their characters perfectly. Bicycle on the wall, colourful dining chairs and patterns combined with basic natural colors. This is NG´s apartment. 

Tento seriál nie je v našich končinách veľmi známy. Napriek tomu stojí za povšimnutie minimálne byt, kde sa celý príbeh odohráva. Loft je plný šialených, liberálnych, mladých ľudí (Jess, Nick, Coach, Winston a Schmidt). Interiér absolútne odráža charakter hlavných postáv. Všimnite si bycikel na stene, pestrofarebné stoličky a vzory kombinované s jednoduchým základom.  

2) Friends (Priatelia)
Iconic TV series Friends had several places where Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey and Ross used to meet. One of them was Monica´ s apartment. Do you still remember lilac walls and bright blue kitchen? There was something very cozy and warm in it. 

V ikonickom seriáli sa priatelia stretávali na viacerých miestach. Jedným z nich bol Monikin byt. Pamätáte si ešte fialové steny a výrazne modrú kuchyňu? Vládla tam vždy útulná atmosféra, ktorú nepochybne vytvárali aj hlavní protagonisti: Monika, Rachel, Chandler, Joey a Ross. 

3) How I met your mother (Ako som spoznal vašu matku)
Notoric in-lover Ted had his little apartment in New York furnished in red. Sometimes a telephone cell appeared right in the middle of the living room. Sometimes dusty piano next to the fireplace came to life. On the whole, his neighbours couldn´t complain at boredom at all. Robin, Barney, Lili and Marshall were always around to make some mess.

Večne zamilovaný Ted mal svoj bytík v New Yorku zariadený prevažne v červenej farbe. Občas sa uprostred obývačky objavila telefónna búdka, občas niekto oprášil klavír, čo stál pri krbe. Každopádne sa jeho susedia nenudili. Spoločnosť mu robili Robin, Barney, Lili a Marshall. 


1 komentárov:

Behind loft´s door (Za dverami loftov)

15:39 Unknown 9 Comments
Zdroj fotografií: www.loft-addict.com

Not only platic bottles and old magazines can be recycled, but also the whole buildings. Lofts were often old warehouses and fabrics, which got bankrupted after technology development and many financial crisis. Abandoned brick walls and large windows waited for a new renter for ages. The craddle of this trend is rushy New York, where the first lofts appeared in 90´s of twentieth century. The first who decided to move in were artists and fashion addicts. They changed huge fabrics into apartments, galleries and bars. 
Their begginings as factories can tell you a lot about the appearance and interior. Technical side of the buildings are often fully remained. Even inside you can see bare walls, bearers and columns. For someone this is completely unimaginable by something he or she should call home. For other it´s all about fascinating details, which give the apartment originality. Spaces tend to be opened, so it can happen really easily, that owners have living room on two floors.

Heating is one of the most significant issues by lofts. Giving the proper heat to those large open spaces is much more difficult than it would be with more smaller rooms. Secondly, the prices for the properties are higher. But thridly, the main issue here in Slovakia stays almost absolute inacessibility.
WHAT ABOUT YOU? WOULD MOVE IN?


Recyklovať sa nedajú len plastové fľaše a staré magazíny, ale aj celé budovy. Lofty boli často veľkými priemyselnými fabrikami, ktoré nástupom technológií a finančných kríz skrachovali. Opustené tehlové múry a veľké okná roky čakali na nových nájomníkov. Kolískou tohto trendu je rušný New York, kde sa prvé lofty objavili zhruba v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Do tovární sa ako prví nasťahovali umelci a módni maniaci. Premenili obrovské priestory na byty, galérie, či bary. 

Už ich samotný vznik vypovedá veľa o celkovom vzhľade a interiéri. Technická stránka budov je častokrát úplne zachovalá. Aj vo vnútri možno vidieť holé tehlové steny bez omietky, nosné trámy či stĺpy. Pre niekoho je to nepredstaviteľná súčasť toho, čo by mal nazývať svojím domovom. Pre iného sú to fascinujúce detaily, ktoré dodávajú bytu originálny ráz. Priestory bývajú otvorené, a tak sa môže stať, že majú domáci obývačku cez dve poschodia.

Medzi hlavné nedostatky patrí náročné vykurovanie. Vyhriať veľký otvorený priestor je výrazne náročnejšie ako v prípade viacerých menších a uzavretých. Ďalej sú to ceny za nehnuteľnosť a na Slovensku je hlavným problémom takmer absolútna nedostupnosť. Je ich stále veľmi málo, ale je to pochopiteľné. Dopyt ešte stále nie je dosť vysoký na to, aby developeri masovo investovali do rekonštrukcie takýchto budov.

A ČO VY? NASŤAHOVALI BY STE SA? 


Gabriel


9 komentárov: