Ratio Eight

02:42 Unknown 4 Comments

Creating the whole new concept of regural drip coffee maker is not easy at all. Nevertheless it wasn´t impossible for Mark Helleweg from Clive Coffee (Oregon, USA). Ratio Eight maintain the right temperature (around 200C) throughout the whole brewing process a automatically sets time appropriate for the amount of water, which was poured inside. No complicated settings panel - one button is enough. The concept is based in simplicity and efficiency. And we have to admit, that it turned out well.

Vymyslieť nový koncept obyčajného kávovaru nie je také jednoduché a predsa sa to podarilo. Stvoril ho Mark Hellweg pre značku Clive Coffee (Oregon, USA). Ratio Eight udržuje stálu teplotu počas prípravy a čas sa automaticky nastaví podľa toho, koľko vody do stroja nalejete. Žiaden komplikovaný ovládací panel - jedno tlačidlo a dosť. Celý koncept je založený na jednoduchosti a efektívnosti. A musíme uznať, že sa podaril. 

4 komentárov: