Krvácajúce srdce Bratislavy - Bleeding heart of Bratislava

14:55 Unknown 0 Comments


ENG VERSION INSIDE: Okolo desivo prázdnych budov na Bezručovej ulici v Bratislave prechádzam pomerne často. Nachádzajú sa len pár minút od centra mesta a oproti nim stojí jedna z najznámejších pamiatok, Modrý kostolík.

Turisti si ho natešene fotia a obdivujú jeho svetlomodrú fasádu stojac chrbtom ku obrovskému rozpadávajúcemu sa komplexu. Pár z nich sa väčšinou otočí a urobí si dve-tri zábery vymlátených okien alebo zadebnených dverí. Odnesú si to domov ako jednu zo slovenských kuriozít. 
_______________________________________________________

I´m often passing by the freezingly abandoned building on Bezručova street in Bratislava. They are located just a few minutes from the down town and just in front of them stands one  of the most visited spot, The blue church. 

Tourists love to take photos of the spectacular light blue facade while they´re showing the back to the giant collapsing complex. Some of them turn around and snap two or three shoots of the broken windows or doors crossed with wooden laths. They carry this picture home as some slovakian sensation.

Zdroj/Source: bratislavskenoviny.sk

Pre Bratislavu je však bývalá nemocnica na „Bezručke“ jednou z krvácajúcich rán. Postavili ju ešte v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Architekti Alois Balán a Jíří Grossman navrhli obe budovy vo funkcionalistickom štýle ako úrad pre poisťovanie robotníkov.

Neskôr sa tu presťahovala nemocnica s pôrodnicou. Domáci, ktorí sa prvý krát nadýchli práve na tejto adrese spomínajú na „zlaté časy Bezručky“, ktorá sa v osemdesiatom deviatom stala kultúrnou pamiatkou. 
                              _______________________________________________________

On the other hand, the former hospital on "Bezručka" is one of the bleeding wounds. It was built in fourties of the last century. Architects Alois Balán and Jíří Grossman projected both buildings in functional style as an administrative insurance department for working class. 

Later, the hospital with maternity clinic moved in. Those who took a first breath here still remember "the golden age of Bezručka", which became a cultural monument in 1989. 


Zdroj/Source: fostinum.org


V roku 1997 nemocnicu zatvorili a všetkých lekárov vysťahovali. O osem rokov nato sa začalo s predajom. Budovy získala za 320 miliónov firma Trajekt, respektíve jej dcéra Bezručova Invest. 

Plány postaviť na mieste luxusný hotel im skomplikovali poslanci mestskej časti, ktorí odsúhlasili, že dvadsať percent plochy by malo zostať pre zdravotnú starostlivosť. Celý projekt sa niekoľko krát menil. "Bezručka" zatiaľ chátrala a stala sa vychyteným miestom pre bezdomovcov a opustené mačky.

Internetom sa šírili videá odvážlivcov, ktorí prenikli do priestorov a na sociálne siete zavesili zábery ukazujúce plesnivé stropy, zničené zdravotnícke pomôcky, popraskané kachličky a nábytok ledabolo pohádzaný po miestnostiach, ako by tam vyčíňal poltergeist.

 _____________________________________________________

In 1997 the hospital was closed and all were doctors commanded to leave. Eight years later the building was for sale. The company Traject, respectively its daughter Bezručova Invest got it for 320 milion.

Their plans involving building a luxury hotel there were crossed by local deputies, which commanded to remain the twenty percent of the building for health care. The project was changed several times. "Bezručka" started to decay and it became an ideal place for homeless people and their cats. 

Videos showing walls covered with must, destroyed health care appliances and furniture scattered around the rooms as if some poltergeist raged there became viral. Nemocnicu ako z hororu by mali začať rekonštruovať už toto leto. Od minulého roka má investor stavebné povolenie, ale na celý proces prestavby budú dohliadať aj pamiatkári.

A čo presne vyrastie oproti modrému kostolíku? Podľa plánu by to mali byť predovšetkým byty a apartmány, o ktoré je podľa investora už teraz veľký záujem.

Na prízemí a prvom podlaží sa bude nachádzať wellness centrum, rehabilitácia a ambulancie, do ktorých sa bude vstupovať z Lomonosovej ulice.  

                         _______________________________________________________

The horror hospital is about to be reconstructed this year. The investors finally got a building approval, but the still have to consult all the steps with conservationists. 

And what exactly is going to be built in front of the blue church? According to the plan it should be primarily flats and apartments, which are already in great demand. 

On the ground floor and on the first floor there is going to be a wellness center, rehabilitation and clinics. The entrance to these facilities will be from the other street.

Zdroj-Souce: bezrucova.sk


0 komentárov: