Inspiration no.3

14:26 Unknown 1 Comments

Do you know Atelier yesss from Slovakia? It´ s full of young people who are keen on new challenges. In it´s portfolio you can find houses, flats, industrial  buildings, civil engineering works.
I´ve got instantly intrested in the project of the family house "Jurajov dvor". It is designed on several levels with using close connection to the exterior "You can step with your bare foot on the grass of the green roof or garden from almost every room", said the architect. Here you  can see the visualisation.

Poznáte Atelier yesss zo Slovenska? Je plný mladých ľudí, ktorí majú radi výzvy. Zameriavajú sa prevažne na tvorbu rodinných domov, bytových domov, zariadení prechodného ubytovania, objektov občianskej vybavenosti, inžinierskych stavieb, tvorby a realizácie interiérov. Najviac ma oslovil  projekt rodinného domu Jurajov dvor. Nie len že sa šikovne pohrali s viacerými výškovými úrovňami, zvládli aj pomerne dosť veľkú rozlohu. Najlepšie na tom je, že môžete bosou nohou stúpiť na trávu  z takmer každej izby. Aspoň tak to sľubuje architekt. 

Veronika

PS: For more photos, click on "Read more" button bellow


zdroj:http://www.yesss.sk/

1 comment: