Inspiration no.1

04:14 Unknown 0 Comments

shipping container/alternative house/interior/home


shipping container/alternative house/exterior

Container houses. For some it may be insanity, for other an original place for living. This cozy and cheap masterpiece is from Poteet Architects (San Antonio) and I simply love love love the blue color and large windows :)
Kontajnerové domy. Pre niekoho to môže byť bláznivý nápad, pre iného originálne miesto na bývanie. Toto útulné a lacné majstrovské dielo je od Poteet Architects (San Antonio) a ja jednoducho milujem miluje milujem tú modrú a veľké okná :

photo source: tinyhouses.com

0 komentárov: