O nevýhodách drevených domov/ About wooden houses disadvantages

14:07 Unknown 1 Comments

Source: bestgarden.net
As we promised in the previous post, here is the second part of wooden houses series. It´s always important to say, that every construction material have also dark side. Here we inform you about issues, which you have to consider when thinking about a wooden house. 
Great photo gallery of WH is available at our facebook page :).  
Slovakian and English version inside.


Tieto nevýhody sa samozrejme dajú obmedziť, prípadne úplne odstrániť. Treba na nich myslieť a nepodceniť ich.
These disadvantages can be reduced or removed, when they´re considered in time. 

1. Mnohí sa obávajú životnosti. Pri výbere kvalitných materiálov sa však nie je čoho obávať. Mnohé vydržia rovnako dlho ako tie murované. Na čo si dať pozor? Túto tému obšírne spracoval portál asb.sk Podľa Pavlíny Hozovej z firmy Fungi netreba podceniť akosť dreva a jeho správne ošetrenie. Tiež treba od začiatku vedieť, v ktorých častiach stavby bude drevo použité. Pre viac infošiek kliknite na link :)
1. Many people are afraid of durability. When choosing good-quality materials there´s nothing to worry about. They´re able to resist as well as many brick houses. Always pick just best quality wood with proper treatment. You should also know, to which parts of your new home would you like to apply wooden material. 

2. Je logické, že veľkým strašidlom pri drevostavbách je požiarna odolnosť. Na prvý pohľad ľudí odstrašuje predstava, že ich nový dom zhorí rovnako rýchlo ako zápalka. Aj toto sa však dá do istej miery zlepšiť použitím nehorľavých obkladov. Mnohí dodávatelia tiež ponúkajú prípravky na zvýšenie odolnosti.
It´s logical that a big nightmare of clients is fire resistance. For better fireproofness, use non-combustible facing or proper fixture.

3. Pravdou je, že sú menej odolné aj voči prírodným katastrofám, ale majú lepšie vlastnosti v seizmických oblastiach.
Wooden houses are also less resistant against weather disasters. However, they hold up better during seismic activity. Zdroj: www.koma-modular.cz

Souce: www.relyme.com 

Source: www.leazerbrothers.com1 comment: